2007-06-05

KAPO aastaraamat: lost in translation?

pp viitas mu viimast KAPO-postitust kommenteerides uudistesaidile KM.ru, kus Vassili Vankov kirjutas, et KAPO olevat pärast 29. mail toimunud Vene raketikatsetust eemaldanud oma aastaraamatust väite, nagu oleks Venemaa II maailmasõja alustanud.

Minu valduses on nii alguses "lekkinud" kui praegu KAPO veebist kättesaadavad "ametlikud" eesti- ja ingliskeelsed PDF-id. Neid põgusalt võrrelnuna (täismahus kontrolliks pole lihtsalt aega) julgen väita, et lekkinud ja ametlike versioonide tekstid on ilmselt identsed, kuid eesti- ja ingliskeelsed tekstid ei ole seda mitte.

Eestikeelne tekst:

Need on tüüpilised näited Teise maailmasõja võitnud suurriigi pikaajalisest infosõjast Teise maailmasõja ohvri-väikeriigi vastu, mis kannatas ja kandis väga suuri kaotusi mõlema sõdiva poole okupatsiooni tõttu.
Ingliskeelne tekst:
These are typical examples of a prolonged information war of an empire, a launcher and a victor of the WW II, against a small victimcountry that suffered and carried great losses due to occupation by both fighting parties.
Nagu näha, süüdistatakse Venemaad II maailmasõja käivitamises vaid ingliskeelses aastaraamatus.

On tõlkevigadega kuidas on, aga ajaloo ümberkirjutamise süüdistuste vastu on kõigil Eesti riigiasutustel (ja Eesti elanikel) olemas võimas relv -- ID-kaart, mis võimaldab mistahes dokumente ajatempli ja digiallkirjaga varustada ning hiljem tõestada, et dokument X oli olemas kuupäeval Y.

Küsimus on, miks Eesti riigiasutused seda relva ei kasuta?

2 kommentaari:

Toomas ütles ...

1. mitu inimest maailmas *saab aru* sellisest dokumendi identsuse tõestamisest?
2. mitu inimest hoolib autentsest matejalist ja usub vaid seda mida kuulata tahab?

paraku kipub olema tõde see, mida kõvemini karjutakse...

Boris ütles ...

"ametlik" versioon on krüpteeritud pdf:
pdfinfo ~/Desktop/aastaraamat_2006_est.pdf
Title: Kaitsepolitseiameti aastaraamat 2006
Author:
Creator: Acrobat PDFMaker 6.0 for Word
Producer: Acrobat Distiller 6.0 (Windows)
CreationDate: Tue May 29 18:54:39 2007
ModDate: Tue May 29 19:08:48 2007
Tagged: yes
Pages: 23
Encrypted: yes (print:no copy:no change:no addNotes:no)
Page size: 612 x 792 pts (letter)
File size: 170297 bytes
Optimized: yes
PDF version: 1.5

pdfinfo ~/Desktop/yearbook_2006_ENG.pdf
Title: Yearbook 2006
Author: Kaitsepolitrseiamet
Creator: Acrobat PDFMaker 6.0 for Word
Producer: Acrobat Distiller 6.0 (Windows)CreationDate: Thu May 31 15:39:48 2007
ModDate: Thu May 31 15:44:21 2007
Tagged: yes
Pages: 24
Encrypted: yes (print:no copy:no change:no addNotes:no)
Page size: 612 x 792 pts (letter)
File size: 117865 bytes
Optimized: yes
PDF version: 1.5